Бюлетин: Право и данъци 23-то издание, 9/2012

Езикова версия

 

Съдържание

Промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Пропуски в енергийната стратегия нарушават инвестиционния климат

 


Въпроси, отзиви?

Можете да се обърнете към:
Цанко Цанков
Тел.: 02 81630 24
Е-майл: tzanko.tzankov@ahk.bg

Издател:

Германо-Българска
индустриално-търговска камара
Deutsch-Bulgarische
Industrie- und Handelskammer

Ул. Ф. Жолио-Кюри 25 А
1113 София
Тел.: 02 816 30 10
Факс: 02 816 30 19

Редакция:
Андреас Шефер
Цанко Цанков

Идент. Nо: BG131218681

Главен управител:
д-р Митко Василев

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) не поема отговорност или гаранция за съдържанието и актуалността на публикуваната тук чужда информация. При линкуваните чужди интернет страници ГБИТК не поема отговорност за коректността на съдържанието им.

 

Бюлетин: Право и данъци

 


Промени в Закона за насърчаване на инвестициите

На 29. ноември 2012 г. българският Парламент прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Целта на промените е повишаване конкурентоспособността на България спрямо държавите от Централна и Източна Европа относно преките чуждестранни инвестиции.

От една страна законодателните предложения обхващат децентрализация на процедурите по издаване на сертификати за клас инвестиции, както и създаването на нови правомощия на общинската администрация.  Повече …
Пропуски в енергийната стратегия нарушават инвестиционния климат

В предишна статия зададох въпроса, дали държавата е за или против зелената енергия. Последните изменения на закона от 10 април 2012 г., както и последващите решения на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) потвърждават, че държавата се обявява против вятърната и фотоволтаична енергия.

Не само късното приемане на енергийната стратегия през 2011 г., след като бяха налице вече от години стимули за ВЕИ сектора, но и това, че същата не планира плавното и предвидимо развитие на сектора, създадоха огромни бюрократично-организационни проблеми както за държавата, така и за инвеститорите. Повече...