Организиране на срещи

DEinternational, отделът за услуги към Германо-Българската индустриално-търговска камара, организира за Вас срещи в:

  • ведомства и институции
  • министерства
  • общини
  • фирми
  • търговски посредници
  • адвокати
  • университети
  • и др.

Служителите на Германо-Българската индустриално-търговска камара, които владеят двата езика, ще Ви придружават по време на тези разговори.