Петя Патрашкова

Асистент на Главния управител
Човешки ресурси
Тел.: 02 81630 12
petia.patraschkova(at)ahk.bg

Елвира Блуменберг

Фронт офис
Тел.: 02 81630 10
info(at)ahk.bg

 

 

Димитър Анчев

Техническа поддръжка, домакин
Тел.: 02 816 30 18
dimitar.anchev(at)ahk.bg