Таня Гергинова

Фирми членове и събития
Тел.: 02 816 30 25
tania.gerginova(at)ahk.bg

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg

Армин Филипен

Дуално професионално обучение & Фирми членове и събития
Тел.: 02 816 30 60
armin.philippen(at)ahk.bg