Кремена Вълчева

Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски панаири
Лайпцигски панаир
Представителство в България
Тел.:  02 81630 27
kremena.valcheva(at)ahk.bg

Кармен Вранчев

Дюселдорфски панаир
Представителство в България
Тел.: 02 81630 13
karmen.vranchev(at)ahk.bg

Илия Тодоров

Кьолнски панаир
Представителство в България
Tel.: 02 81630 32
ilia.todorov(at)ahk.bg

Мичо Чипев

Нюрнбергски панаир
Представителство в България
Тел.: 02 816 30 30
nuernbergmesse(at)ahk.bg