Ръководство

д-р Митко Василев

Главен управител
Представител на провинция Бавария
Тел.:02 81630 10
info(at)ahk.bg

Кармен Щрук

Заместник-управител
Тел.:02 81630 20
carmen.struck(at)ahk.bg

DEinternational

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg

Биляна Генова

Маркетинг / Бизнес контакти
Тел.: 02 81630 23
bilyana.genova(at)ahk.bg

Татяна Делчева

Маркетинг / Бизнес контакти
Тел.: 02 81630 21
tatyana.delcheva(at)ahk.bg

Фирми членове и събития

Таня Гергинова

Фирми членове и събития
Тел.: 02 816 30 25
tania.gerginova(at)ahk.bg

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg

Панаири

Кремена Вълчева

Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски панаири
Лайпцигски панаир
Представителство в България
Тел.:  02 81630 27
kremena.valcheva(at)ahk.bg

Кармен Вранчев

Дюселдорфски панаир
Представителство в България
Тел.: 02 81630 13
karmen.vranchev(at)ahk.bg

Илия Тодоров

Кьолнски панаир
Представителство в България
Tel.: 02 81630 32
ilia.todorov(at)ahk.bg

Мичо Чипев

Нюрнбергски панаир
Представителство в България
Тел.: 02 816 30 30
nuernbergmesse(at)ahk.bg

Връзки с обществеността

Гергана Генова

Връзки с обществеността
Тел.: 02 81630 22
gergana.genova(at)ahk.bg

Администрация, Човешки ресурси

Петя Патрашкова

Асистент на Главния управител
Човешки ресурси
Тел.: 02 81630 12
petia.patraschkova(at)ahk.bg

Елвира Блуменберг

Фронт офис
Тел.: 02 81630 10
info(at)ahk.bg

 

 

Димитър Анчев

Техническа поддръжка, домакин
Тел.: 02 816 30 18
dimitar.anchev(at)ahk.bg

Финанси

Петя Николова

Счетоводство и контрол
Tel.: 02 816 30 10
info(at)ahk.bg

Дуално професионално обучение

Максимилиан Ерхард

Дуално професионално обучение
Тел.: 02 816 30 33
maximilian.erhard(at)ahk.bg

Обучение и квалификация

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg

Представителство Пловдив

Dr. Mariana Tcholakova

Repräsentanz Plovdiv
Leiterin
Tel.: +359 32 650 456
mariana.tcholakova(at)ahk.bg