Вашият партньор в България

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньортства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.

Германо-Българската индустриално-търговска камара:

  • представлява германската икономика в България, информира за икономическите характеристики на дестинациите Германия и България и работи в интерес на двустранните икономически отношения;
  • подкрепя сътрудничеството между германски и български фирми и институции; защитава интересите на своите членове като играе ролята на техен глас спрямо българската политика, държавна администрация и общественост; подпомага различни проекти в партньорство с български фирми и институции;
  • в рамките на запазената марка за услуги DEinternational предоставя информационни разработки и консултира германски и български фирми с цел подпомагане на тяхната външнотърговска дейност; организира и провежда търсене на делови партньори, бизнес срещи, кооперационни борси, делови пътувания, конференции, информационни форуми, тематични проекти; подготвя информационни материали и анализи по икономически и правни въпроси, извършва пазарни и маркетингови проучвания;
  • е официален представител на пет от най-големите германски панаира за България – Дюселдорфския, Нюрнбергския, Мюнхенския, Кьолнския и Лайпцигския – и подпомага български изложители и посетители при интерес и участие в германските изложения;

Силна международна мрежа

Обединяващата организация на тази мрежа е Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) в Берлин, която едновременно координира както вътрешно-, така и външнотърговската мрежа от камари.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е част от международната мрежа на германските външнотърговски камари (AHK). На 130 места в 90 страни по света те споделят своя опит, контакти и услуги, както с германски, така и с чуждестранни фирми. Германските външнотърговски камари имат представителства във всички страни, които представляват интерес за германската икономика. Част от финансирането на външнотърговските камари се поема от Федералното министерство на икономиката и енергетиката въз основа на решение на Бундестага.

Тясно свързани с Германия

Германските външнотърговски камари (AHK) са тясно свързани с мрежата от германски вътрешнотърговски камари (IHK). Заедно те подпомагат германските фирми при създаването и развитието на инвестиции, делови контакти и партньорства на международния пазар.

ГБИТК

AHK Bulgarien: За да се постигне ефекта на разпознаване на принадлежността, в Германия външнотърговските камари се наричат AHK + името на съответната страна - например AHK България.
DBIHK (Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer) или ГБИТК е официалното название на германската външнотърговска камара в България или българската AHK.

Три ключови функции

1. Официални представителства на германската икономика

Германските външнотърговски камари (AHKs) имат основна роля в процеса на насърчаване на германските външноикономически връзки в рамките на дейността на федералното министерство на икономиката и енергетиката. Те представляват интересите на германската икономика пред местната политика и държавна администрация в съответната страна.

2. Организации, базирани на членство

Германските външнотърговски камари (AHKs) обединяват фирми, участващи в двустранните икономически отношения. Над 44 000 членове в световен план поддържат структурата на външнотърговските камари, като по-ангажираните между тях изпълняват съществени функции за постигане на стабилни, интензивни и успешни външноикономически отношения, в частност между Гермния и съответната страна.

3. Консултанти за фирми

Германските външнотърговски камари (AHKs) предлагат на фирми от Германия и България консултaнтски услуги, обединени под запазената марка за услуги на германските външнотърговски камари DEinternational. Спектърът на услуги е сравним в международен план с цел единни методи за подпомагане на външнотърговската дейност на фирмите възложители, като същевременно отделните външнотърговски камари предоставят и специфични за местния пазар услуги.