Информационно мероприятие за Бавария в Технически университет, София