Връчване на дипломите на завършилите дуално професионално обучение по професия „Фирмен мениджър“