Работна закуска с управителя на Българската народна банка, г-н Димитър Радев