Баварска вечер и връчване Наградата на Баварското представителство за 2017 г.