Уъркшоп на тема: „Перспективи за привличане на чуждестранни инвеститори в България“

Начало:
25.04.2017 | 14:30
Край:
- 16:30
Място:
Хановер

На 25 април 2017 г. отделът за услуги към ГБИТК DEinternational организира в Хановер уъркшоп на тема: „Перспективи за привличане на чуждестранни инвеститори в България“.

България като част от Европейския съюз от 2007 г. привлича все повече германски и международни инвеститори. Страната се развива с високи темпове както в политически, така и в икономически аспект и предлага неограничени възможности за бъдеща съвместна работа с чуждестранни бизнес партньори. Наличието на висококвалифицирани немскоговорящи специалисти, завършили обучението си в чужбина, е предимство за страната и за развитието й.

По време на уъркшопа ще бъдат представени възможностите за инвестиции, правната рамка в България и успехът на вече инвестирало в България германско предприятие.

Програма:

14:30-15:00 - България - инвестиционна дестинация с бъдеще, Стамен Янев, Изпълнителен директор, БАИ

15:00-15:30 - Доклад за дейността на предприятието Интрама ГмбХ, д-р Франк Улрих, Управител „Интрама“ ГмбХ

15:30-16:00 - Правна рамка в търговската политика, д-р Мая НайденоваВицепрезидент на ГБИТК

16:00-16:30 - Дискусия

При интерес, моля, обърнете се към г-н Цанко Цанков, на адрес: tzanko.tzankov@ahk.bg