Семинар „Езикът на тялото в бизнес комуникацията“

Начало:
05.12.2017 | 10:00
Край:
- 17:00
Място:
София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

www.pexels.com

Ние общуваме с другите, дори когато привидно не комуникираме. Изпращаме и получаваме послания, дори когато не говорим. Какво разкрива за нас и за другите езикът на тялото?

"Най-важното в общуването е да чуеш това, което не се казва" - твърди американският бизнес консултант и писател Питър Ф. Дрюкер, основател на съвременния мениджмънт.

В началото, естествено, е Дарвин. Той е първият, който свързва израженията на лицето с модели на поведението, които имат много по-ранен произход от словесния език.

Но защо човек продължава да говори с лице и жестове, независимо че до съвършенство владее думите. Ние не само че не се отказваме от тези свои умения, но все повече ги усъвършенстваме.

Според социалния антрополог Едуард Т. Хол в разговор между двама души само 35% от социално значимата информация се предава чрез думите. Близо 65% от внушенията в процеса на директна комуникация преминават по паравербални канали. При несъответствие ние вярваме по-скоро на невербалното, отколкото на казаното. Мимиката и жестовете не лъжат, те отразяват по-директно истинските намерения, тъй като идват от дълбините на съзнанието. Всички душевни промени - спокойствие, вълнение, напрежение, страх или дори липса на интерес - веднага се проявяват на невербално ниво, а възприетите чрез зрението сигнали, които са натоварени със стотици пъти повече информация, се преработват нефилтрирани директно от мозъка.

Езикът на тялото обаче може да служи и като ефикасен инструмент за въздействие. Умението да го владееш и използваш е особено важно в света на бизнеса. Той може да бъде Вашият ефикасен инструмент за влияние и дори за печелене на предимства особено при воденето на преговори. Изрази като "Poker face" или способността "да четеш по лицата" на опонента буквално означават да владееш езика на тялото.


Цели:

Семинарът обръща внимание на прагматичните ефекти на невербалната комуникация. Тук ще намерите отговор на въпроси като:

  • Защо не бива да подценяваме невербалните кодове?
  • Как езикът на тялото може да моделира вербалните послания?
  • Как да превърнем жестовете в действена сила?
  • Как да използваме жестовете, за да се справим с чувството на дискомфорт и стрес в общуването?
  • Как да познаем кога партньорът ни не е искрен с нас?

Методика:

С помощта на визуални информации и демонстрации, интерактивни упражнения, игри и практични съвети в тренинга всеки участник ще може да подобри самопреценката за собственото си въздействие, да усъвършенства диференцираното възприемане на невербалните сигнали и да реагира адекватно, за да извлича максимална полза от една ясна и открита комуникация.


Лектор:

  

Д-р Гергана Фъркова е преподавател по икономически немски, бизнес етикет и междукултурна комуникация в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализация в Хумболт Университет, Берлин и Европейски университет Виадрина, Франкфурт (Одер). Получава докторска степен на Софийски университет. Фокусът на нейните научни интереси е ефективното използване на чуждите езици в професионална среда и културните особености в междукултурната бизнес комуникацията. Освен участия и доклади на немско-български форуми, тя работи по международни проекти, включва се в екипа по сертифицирането на „Европейски езиков портфейл за професионални цели“. Води практически тренинги за подобряване на комуникацията.


Такса за участие:

220 лв. (без вкл. ДДС) на човек за членове на ГБИТК и 275 лв. (без вкл. ДДС) на човек за нечленове. В цената са включени кафе паузи и обяд.

Брой участници: мин. 6 до макс. 18

Срок за записване: 1.12.2017 г.; Остават 6 свободни места!

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Лице за контакт:
Соня Банкова
Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg