Семинар "Финансов анализ за мениджъри"

Начало:
23.01.2018 | 09:30
Край:
24.01.2018 - 17:00
Място:
София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Финансов анализ за мениджъри


Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

Дата: 23–24.01.2018 г., вторник и сряда
Продължителност:
двудневен, от 9.30 до 17.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език: Български


Описание и цели:

Познато ли Ви е това:

  • Искате да се научите да разчитате финансовите отчети на Вашата фирма, на нейните партньори или конкуренти, както да правите изводи за доходността, финансовата устойчивост, ликвидността и платежоспособността?
  • Бихте желали да разбирате значението на показателите EBIT, EBITDA, ROA, ROE, CR, QR, CLR, с които боравят анализаторите?
  • Искате да знаете какъв ефект оказват вземаните от Вас решения върху резултатите на фирмата и необходима ли Ви е експертна помощ за подобряването на тези резултати?

Желаете ли следните резултати:

 • Професионален анализ на финансовото състояние на собствената или на друга фирма по данни от финансовите отчети.
 • Познаване на основните финансови показатели, разбиране на тяхното икономическо значение и смисъл, както и умения за оценка на нивото и динамиката на тези показатели.
 • Уверено посочване на причините на влошаването на финансовото състояние на фирмата и разбиране на причините за негативните явления.
 • Формиране на препоръки и действия за подобряване на състоянието на фирмата, познаване на мерките за финансово оздравяване и тяхното влияние върху основните финансово показатели.

Какви решения Ви предлагаме:

 • Двудневен курс, в който се представя теорията и практиката на анализа на основните финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци).
 • Разглеждане на практически примери, съставени на база на реални финансови отчети (в това число и на участниците), позволяващи да се отработят навици за анализ и трактовка на основните финансови показатели.
 • Провеждане на групови обсъждания на сложни и специфични за различните отрасли аспекти на анализа на финансовото състояние и тяхното влияние върху основните финансово показатели.

Програма на семинара


Целева група:

 • Ръководители на предприятия
 • Финансови аналитици
 • Счетоводители
 • Икономисти
 • Специалисти от звена за вътрешен контрол

Лектор:

Петър Петров
Повече информация за лектора ще намерите тук.


Такса за участие:

400 лв. (без ДДС) за членове на ГБИТК и 490 лв. (без ДДС) за нечленове. Цената включва кафе паузи, два обяда, работна тетрадка, CD с презентацията. Всеки участник получава един екземпляр от книгата „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“ (второ издание), включваща основни части от разглежданата тематика.

Отстъпки:

 • При записване на участник/-ци от една фирма/организация за повече от един семинар от семинарната поредица Счетоводство и финанси получавате 10% отстъпка върху цялата сума. Повече информация за семинарната поредица ще намерите тук.
 • При записване на 2 или повече участници от една фирма/организация получавате 10% отстъпка върху цялата сума.

Отстъпките не се натрупват, може да ползвате една от двете.

Срок за записване: 19.01.2018 г.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ