Семинар "Силната работодателска марка – инструмент за привличане и задържане на таланти"

Начало:
20.02.2018 | 09:00
Край:
- 15:00
Място:
София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Описание и цели:

Последните години все повече започна да се говори за Employer Branding или "работодателска марка", която всяка една компания трябва да има/изгради, ако иска да е конкурентноспособна на днешния динамичен пазар на труда и да успява да привлича и задържа най-добрите експерти.

Скорошни глобални проучвания в областта, проведени от професионалната мрежа LinkedIn през 2016 г. сочат, че повече от 50% от МСП (малки и средни предприятия) на глобално ниво са признали необходимостта от силна "Работодателска марка", а 55% от тях имат вече изградена стратегия за брандирането им като работодатели. Съгласно същото изследване преките ползи от инвестициите в развитие на работодателска марка са: 28% намаляване на текучеството на персонал, 50% намаляване на разходите за подбор и 2 пъти по-малко време за затваряне на отворена позиция.

"Работодателска марка" е цялостна концепция, която представлява съвкупността от ценности, мисия, визия на всяка една организация, нейната уникална корпоративната идентичност, нейното ДНК. Тази концепция се създава и изгражда от мениджмънта на компанията, в тясно сътрудничество с ЧР и маркетинг специалистите, и разбира се, заедно с всички служители, защото те са основните й носители, нейните посланници, т.нар. brand ambassadors.

Ако искате да изградите силен бранд като работодател, който служителите вътре в компанията ценят и развиват всеки ден, и който успява да привлече онези кандидати на пазара на труда, които споделят ценностите и мисията на Вашата компания, то тогава семинарът "Силната работодателска марка - инструмент за привличане и задържане на таланти" е точното място за Вас.

Цели на уъркшопа:

  • Да "разбулим магията" около феномена Employer Branding, като разкрием неговите основни съставни елементи
  • Да разберем как на практика можем да развием силен работодателски бранд чрез анализ на реален казус
  • Да си "вземем" ценни размисли и инструменти за анализ на работоделската марка в нашата собствена компания

Целева група:

Мениджъри, собственици и управители на компании, ЧР и маркетинг специалисти, предприемачи.


Лектор:

Анелия Димитрова е изпълнителен Директор на КАТРО България, консултант и обучител, автентичен и завладяващ лидер. Анелия притежава магистърска степен по политология, икономика и европейско право от университета в Хайделберг, Германия, както и редица специализации в сферата на управлението на проекти, организационното развитие и управлението на човешки ресурси и НЛП.

В момента Анелия завършва Executive MBA програмата на Sheffield University с фокус Управлението на Човешките ресурси и специализация в областта на задържането и ангажирането на служителите. В своята кариера Анелия има богат опит с разработване и управление на европейски проекти за развитие на човешките ресурси, чрез цялостни програми за обучение по професионални и личностни умения за клиенти в частния, публичния и неправителствения сектор.

Паралелно с това Анелия е натрупала значителен практически опит с организационно и индивидуално консултиране, вкл. провеждане обучения в следните направления - лидерски и мениджърски умения, изграждане и мотивация на екипи, управление на промяната, ефективна комуникация, изграждане на силна работодателска марка. Управлява и координира европейските проекти на КАТРО със социална насоченост и развитие на предприемачеството. Реализирала е множество проекти за обучение и организационно развитие в редица междунардони компании като Roche Bulgaria, Мелексис България, SAP Labs Bulgaria, Столична Община, Experian Bulgaria, SAB Anlagenbau Bulgaria, Unit Cargo Bulgaria, Penny Market, Изи Асет Мениджмънт, SOS Детски Селища, СОКОТАБ България, Porsche Leasing and Porsche BG, AXS Marine и др.


Такса за участие:

100 лв. (без ДДС) за членове на ГБИТК и 120 лв. (без ДДС) за нечленове. Цената включва кафе паузи и работен обяд.

Срок за записване: 16.02.2018 г.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ