Проблеми на цифровия единен пазар - софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия

Начало:
13.03.2018 | 09:00
Край:
- 12:30
Място:
Конферентна зала на ГБИТК

 

 

Уважаеми дами и господа,

Германо-Българската индустриално-търговска камара и адвокатско дружество Добрев & Люцканов организират уъркшоп на тема: „Проблеми на цифровия единен пазар - софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия“. Събитието ще се проведе на 13.03.2018 (вторник) от 9.00 до 12.30 часа в конферентната зала на ГБИТК.

Създаването на цифров единен пазар е сред приоритетните цели на ЕС - създаването на благоприятна среда за иновации и насърчаване на идеите е средство за гарантиране конкурентоспособността на икономиките на държавите-членки в хода на четвъртата индустриална революция. Постигането на цифровия единен пазар е подчинено на два принципа - от една страна, идеите трябва да бъдат защитавани, така че иновативните участници на пазара да получават справедливо възнаграждение, а от друга страна защитата на идеите не трябва да спъва тяхното разпространение.

Бихме желали да Ви поканим да се включите в дебат кой от тези принципи следва да има по-голямо значение в законодателната политика на ЕС - дали е по-важно идеята да бъде защитавана като актив или приоритет трябва да има свободното използване на чужди идеи с оглед по-бързото развитие на цифровия пазар. Този дебат засяга в изключително голяма степен защитата на софтуерните приложения - които в момента до голяма степен са приравнени на литературни произведения, т.е. защита има само цялостната им форма, но не и принципите и идеите, обуславящи тяхното функциониране. Ще разчитаме на Вашите мнения по поставените за обсъждане въпроси - дали съществуващият правен режим защитава в достатъчна степен Вашите интереси, необходима ли е промяна и в каква насока. Запитвания и предложения относно уъркшопа могат да бъдат изпратени  и предварително на dbihk(at)ahk.bg.

Програма:

09.00 - 09.30 - Регистрация

09.30 - 10.45 - Правна уредба на интелектуална собственост върху софтуерни приложения - преглед, сравнение с чуждестранни модели. Възможности за промени в съществуващия на територията на ЕС режим. Дискусия с участниците в уъркшопа

10.45 - 11.00 - Кафе пауза

11.00 - 12.30 - Понятието за електронна търговия и пресечните точки между електронната търговия и интелектуалната собственост. Анализ на правилата за защита на интелектуалната собственост и приложимостта им към електронната търговия. Дискусия с участниците в уъркшопа

12.30 - Край на събитието.

Работен език: български; Участието е безплатно и важи за двама гости от фирма-член на ГБИТК.

Референти:
Адв. Любен Тодев е придобил магистърска степен по право от Софийски университет през 2012 г. и е вписан като член на Софийска адвокатска колегия през 2013 г. Занимава се с различни аспекти на гражданското, търговското и административното право, включително проблемите на интелектуалната собственост и технологиите.

Инж. Ексения Рангелова е придобила магистърска степен инженер по автоматика и системотехника в Технически Университет-София през 1998 г. По същото време завършва и специалността Правна закрила на интелектуалната собственост. През 2002 г. е вписана като представител по индустриална собственост за обектите изобретения и полезни модели, като и за марки и промишлени дизайни пред Патентното ведомство на Република България. Регистрирана е като представител пред Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост. Има многогодишен опит в консултиране, внедряване и патентоправна защита на иновации и нови технически решения.

Краен срок за потвърждение 9.03.2018 г.

 Ще се радваме на Вашето участие.