Прецизна финансова консолидация и планиране с LucaNet

Начало:
12.10.2017 | 09:30
Край:
- 11:30
Място:
София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Описание и цели:


В рамките на събитието финансови консултанти от екипа на Balkan Services ще демонстрират ефективен и прецизен начин за финансово планиране и консолидация чрез използването на специализирания софтуер - LucaNet. Ще бъде представено как може значително да се оптимизират процесите по консолидация и планиране, които костват време и усилия от страна на ключови фигури в организациите.

LucaNet предоставя множестово предимства

  • Интегриране на процесите по консолидация, планиране, прогнозиране и финансов анализ
  • Комплексни отчети и графики съгласно мениджмънт изискванията и приложимите счетоводни стандарти
  • Автоматично преизчисление на отчетите в чуждестранна валута
  • Възможности за сравнителен анализ на различни версии на бюджет
  • Интеграция с основни финансови системи и други приложения

Програма:

  • Откриване и кратко представяне
  • Консолидация с LucaNet.Financial Consolidation
  • Кафе пауза
  • Планиране с LucaNet.Planner

Целева група:

Семинарът е насочен към финансови директори, анализатори, контрольори, счетоводители, одитори и всички, които се занимават с финанси, за да обогати техния опит и да им демонстрира възможностите на специализирания софтуер.


Лектори:

 

Десислава Българанова
Мениджър финансови системи и решения в Balkan Services, сертифициран LucaNet експерт

Десислава Българанова е финансов специалист и консултант по внедряване на системи за управление на бизнеса с повече от 15-годишен опит. Участвала е в редица проекти за внедряване на ERP решения, а през последните години нейният фокус е имплементирането на LucaNet - система за финансова консолидация и бюджетиране.

Мирослава Белчева
Финансов консултант в Balkan Services, сертифициран LucaNet експерт

Мирослава Белчева се занимава с финанси повече от 20 години. В биографията й присъстват позиции като финансов директор, главен счетоводител и консултант. През последните години тя използва богатия си опит при структуриране на процесите по финансова консолидация и планиране.


Условия за участие:

Участието е безплатно за фирми членове на ГБИТК след предварителна онлайн регистрация и важи за двама представители от фирма.

Срок за записване: 10.10.2017г.