Командироване на служители в рамките на ЕС – правни, данъчни и имиграционни аспекти

Начало:
19.10.2017 | 10:00
Край:
- 12:00
Място:
София, Германо-Българската индустриално-търговска камара, конферентна зала

Германо-Българската индустриално-търговска камара и Делойт България организират семинар на тема „Командироване на служители в рамките на ЕС – правни, данъчни и имиграционни аспекти“.

Събитието ще се проведе на 19.10.2017 г. (четвъртък) от 10.00 до 12.00 часа в конферентната зала на ГБИТК, ул. Фр. Жолио-Кюри 25А, 1113 София.

Командироването на работници и служители в ЕС в рамките на предоставяне на услуги получи изцяло нова нормативна уредба в България в началото на 2017 г. За сравнително краткото си съществуване обаче, новото законодателство провокира редица въпроси по приложението си. Настоящият семинар има за цел да внесе яснота по някои от тях. В допълнение ще засегнем и някои важни практически аспекти във връзка с данъчното облагане и социално осигуряване при командироването.

Програма:

09:45 - 10:00 часа

 

Регистрация на участниците

10:00 - 10:10 часа

Представяне и въведение

10:10 - 11:15 часа

Правни и имиграционни проблеми на командироването

11:15 - 11:30 часа

Кафе пауза

11:30 - 11:50 часа

Данъчни и осигурителни въпроси на командироването

11:50 часа

Време за въпроси и отговори

 

Лектори:

Работен език: български

Участието е безплатно и важи за двама гости от фирма.

Всички места са заети.