Събития

23.01.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Семинар "Финансов анализ за мениджъри"

25.01.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Информационна среща "Въвеждане на арбитражни клаузи в търговските договори, респ. в общите условия, като алтернативно решаване на спорове и спазване на Комплайънс-кодексa за поведение в търговския арбитраж"

Информационната среща "Въвеждане на арбитражни клаузи в търговските договори, респ. в общите условия, като алтернативно решаване на спорове и... повече

25.01.2018 - Софийския университет "Св. Климент Охридски", аула

Новогодишен прием и Награда на Германската икономика

Вашата компания повиши своя износ, инвестира и създаде нови работни места или реагира с иновативни решения през 2017 година? Ако това е така, то ... повече

30.01.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Семинар "Планиране и бюджетиране"

06.02.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Семинар "Анализ на годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост"

13.02.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Семинар "Финансов анализ за кредитни специалисти"

06.03.2018 - Съюз на германските индустриално-търговски камари, Брайте Щрасе 29, 10178 Берлин

Уъркшоп "Здравният туризъм в България - една нова перспектива"

Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българският съюз по балнеология и СПА туризъм и Българското министерство на туризма организират... повече