Събития

25.04.2018 - Стопански факултет, София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кариерен център

Кариерен форум 3.0 – Нови хоризонти

Кариерният център на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Германо-Българската индустриално-търговска камара... повече

09.05.2018 - Sofia, 89B “Vitosha” Blvd., Millennium Center, 22nd floor, Meeting room of UBB

Business breakfast "The role of the European Investment Bank for the business development"

The Belgium Bulgaria Luxembourg Business Club, the German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce and the French-Bulgarian Chamber of Commerce... повече