Събития

27.03.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Международен бизнес етикет

29.03.2018 - Пловдив, ул. Найден Геров 13, TÜV NORD България ЕООД

Езикът на тялото в бизнес комуникацията

11.04.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Ефективност на мултикултурни екипи – как да постигнем резултати при работа в България

17.04.2018 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Международни продажби – Взаимоотношения и комуникационен стил при международните продажби