Събития

25.01.2018 - Софийския университет "Св. Климент Охридски", аула

Новогодишен прием и Награда на Германската икономика

Вашата компания повиши своя износ, инвестира и създаде нови работни места или реагира с иновативни решения през 2017 година? Ако това е така, то ... повече