Събития

25.04.2017 - Хановер

Уъркшоп на тема: „Перспективи за привличане на чуждестранни инвеститори в България“

На 25 април 2017 г. отделът за услуги към ГБИТК DEinternational организира в Хановер уъркшоп на тема: „Перспективи за привличане на чуждестранни... повече

10.05.2017 - Niederrheinische IHK zu Duisburg, Mercatorstr. 22 – 24, 47051 Duisburg

Бизнес закуска с тема: България и Румъния

Като камара с приоритет България и Румъния в Северен Рейн-Вестфалия, Долнорейнската индустриално-търговската камара в Дуисбург организира бизнес... повече

11.05.2017 - София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала

Тренинг “Лидерски подход за мотивация на екипа”

09.10.2017 - Бавария, Германия

Бизнес делегация: „Технологии при депониране и рециклиране на отпадъци“

Уважаеми дами и господа, Германо-Българската индустриално-търговска камара със своя германски партньор em&s GmbH организира посещение на... повече