Лице за контакт

Соня Банкова
Обучение и квалификация
Тел +359 2 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg

Онлайн регистрация: Асертивност или как да постигаме целите си чрез ефективно общуване, 15.11.2017 г.

Данни за участие
Потвърджавам/-ме участие в семинара "Асертивност или как да постигаме целите си чрез ефективно общуване" на 15.11.2017 г. (сряда) с работен език: български.
Такса участие: 250 лв. без вкл. ДДС на човек за членове на ГБИТК и 300 лв. без вкл. ДДС на човек за нечленове. Регистрацията е обвързваща. При отказ от участие в писмен вид до 48 часа преди началото на семинара (до 9.00 часа на 13.11.2017 г.) сумата може да бъде възстановена.
Данни за издаване на фактура
Моля попълнете Вашите данни за фактура. За членове на ГБИТК е достатъчно да бъде посочен само идентификационен номер (ЕИК).
_______________________________________________________________________________________________
ИЗПРАЩАНЕ