Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg

Асертивност или как да постигаме целите си чрез ефективно общуване


Designed by katemangostar / Freepik, www.freepik.com

Дата: 15.11.2017 г., сряда
Продължителност: целодневен, 9:00-17:00 часа
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език:
Български


Описание и цели:

Едно от условията да бъдем успешни в съвременния свят е свързано с това как да се научим да взаимодействаме с околните по начин, който да ни осигурява едновременно фокус и върху целта, и върху добрите взаимоотношения на работното място. Често стресът и напрежението на работното място се дължат не на това какво казваме, а как го правим. Начинът на комуникация е определящ за това доколко ще сме ефективни в работата си. На обучението се работи в посока на това:

 • Как да оценим личния ни стил на въздействие върху околните?
 • Какви са причините за успехите и неуспехите ни във взаимоотношенията с тях?
 • Как да балансираме между пасивно и агресивно поведение при убеждаване или взаимодействие с околните?
 • Как да избегнем конфликти и да се справим с възражения?
 • Как да развием увереност и емоционален самоконтрол при справяне с "трудни" хора?
 • Как да реализираме идеите си и предложенията си, въпреки скептицизъм или липса на подкрепа от колеги, близки и т.н.?

В рамките на настоящата програма участниците ще:

 • се запознаят с основните принципи на ефективната комуникация;
 • разпознаят собствения си тип поведение, неговите силни и слаби страни при комуникацията с околните;
 • развият способност да разпознават различните типове поведения;
 • използват различни техники за комуникация с "трудни" хора;
 • изградят гъвкавост в търсенето на успешен изход в сложни ситуации.

В рамките на програмата участниците ще имат възможност да прилагат конкретни инструменти и да работят по реални казуси от тяхното ежедневие.


Целева група:

Семинарът е насочен към всички, които могат да се съгласят с твърдението, че правилната и ефективна комуникация може да „отвори много врати“ по пътя към ефективно взаимодействие с околните, създаване на дългосрочни бизнес отношения и множество реализирани цели.


Лектор:

Константина Ленчева е автор и треньор на тренинг програми. Комбинацията от бизнес опит, формално образование и продължително професионално развитие я превръщат в един от най-вдъхновяващите презентатори и фасилитатори за индивидуални и екипни програми за развитие. Нейната експертност е в областите на управление на хора, обслужване на клиенти, справяне с конфликти, асертивност, автентична комуникация и изнасяне на въздействащи презентации.

Константина е завършила "Журналистика и масова комуникация" в Софийския университет. През 2003 г. завършва специализация в Страсбург в областта на комуникацията и преодоляването на различията. Тя е сертифициран експерт по системата на Томас Интернешънъл и е сертифициран TMI треньор. Константина е специализирала в двугодишна модулна програма, призната от Европейската Асоциация по Транзакционен анализ (ЕАТА). Сертифицирана по следните модули: Транзакционен анализ 101, Психологическите игри, Дефиниция и теория за емоциите, Житейски сценарии.


Такса за участие:

250 лв. (без вкл. ДДС) на човек за членове на ГБИТК и 300 лв. (без вкл. ДДС) на човек за нечленове. В цената са включени кафе паузи и обяд.

Брой участници: мин. 8 до макс. 15.

Срок за записване: 10.11.2017 г.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ