Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

 


Международен бизнес етикет

Дата: 27.03.2018 г., вторник
Продължителност:
целодневен, от 9.00 до 17.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език: Български

Повече информация и онлайн регистрация

 


Езикът на тялото в бизнес комуникацията

Дата: 29.03.2018 г., четвъртък
Продължителност:
целодневен, от 10.00 до 17.00 ч.
Място: Пловдив, ул. "Найден Геров" 13, ТЮВ Норд България ЕООД
Работен език: Български

Повече информация и онлайн регистрация

 


Ефективност на мултикултурни екипи – как да постигнем резултати при работа в България

Дата: 11-12.04.2018 г., сряда и четвъртък
Продължителност:
двудневен, от 9.00 до 17.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език: Английски

Повече информация и онлайн регистрация

 


Международни продажби – Взаимоотношения и комуникационен стил при международните продажби

Дата: 17-18.04.2018 г., вторник и сряда
Продължителност:
двудневен, от 9.00 до 17.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език: Английски

Повече информация и онлайн регистрация

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg