Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

 


Трансгранична заетост - oсобености при командироване и временна заетост на служители в Германия

Дата: 20.06.2018 г., сряда
Продължителност:
целодневен, от 9.00 до 16.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работни езици: Български и английски
Моля имайте предвид, че за семинара няма осигурен превод!

Повече информация и онлайн регистрация

 

 

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg