Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

 


Презентационни умения

Дата: 1-2.08.2017 г., вторник и сряда
Продължителност:
1,5-дневен, първи ден: 10.00-17.00 ч., втори ден: 10.00-13.00 ч. 
Място: ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, бул. Драган Цанков 36, партер, зала G3
Работен език: Български

Повече информация и регистрация

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg