Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

 


Ефективност на мултикултурни екипи – как да постигнем резултати при работа в България

Дата: 30-31.03.2017 г., четвъртък и петък
Продължителност:
двудневен
1. ден: 9.00-17.00 ч.
2. ден: 9.00-16.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара,
Семинарна зала
Работен език: Английски

Повече информация и регистрация

 


Презентационни умения

Дата: 11.04.2017 г., вторник
Продължителност:
целодневен, 9.00-17.00 ч. 
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара,
Семинарна зала
Работен език: Български

Повече информация и регистрация

Соня Банкова

Обучение и квалификация
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg