Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

 


Тренинг “Лидерски подход за мотивация на екипа”

Дата: 11.05.2017 г., четвъртък
Продължителност:
целодневен, 9.00-17.00 ч. 
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара,
Семинарна зала
Работен език: Български

Повече информация и регистрация

Соня Банкова

Обучение и квалификация
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg