Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.Езикът на тялото в бизнес комуникацията

Дата: 5.12.2017 г., вторник
Продължителност:
целодневен, 10.00-17.00 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език: Български

Повече информация и регистрация

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg