Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

 


Мотивационен семинар

Дата: 23.10.2017 г., понеделник
Продължителност:
целодневен, 9.00-16.30 ч.
Място: София, Германо-Българска индустриално-търговска камара, семинарна зала
Работен език: Немски/Български (консекутивен превод)

Повече информация и регистрация

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg