Семинарна програма

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.

Очаквайте скоро нашата семинарна програма за втората половина на 2017 г. 

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg