Направете пробив в кариерата си

Copyright© Fotolia LLC. All rights reserved.


Специализирани курсове по немски език

Германия е най-важният експортен пазар за българските фирми. Същевременно германските предприятия са създали над 50 000 работни места в България. Изводът от това е: добрите познания по немски език са важен фактор за успех в кариерата.

Германо-Българската индустриално-търговска камара организира специализирани курсове по немски език от януари 2018 г.:

Ще се радваме на Вашето участие! Броят на местата в курсовете е ограничен.