Практика в Германо-Българската индустриално-търговска камара

Вие сте студент или наскоро завършил висше образование и желаете да натрупате практически опит? Германо-Българската индустриално-търговска камара предлага на амбициозни студенти възможност да приложат и докажат своите знания и ангажимент.

Вашият профил:

 • Специалност: икономика, комуникации, медии, IT, маркетинг
 • Отлично владеене на български и немски език
 • Желание за работа в екип, умения за изпълнение на отговорни задачи, ангажираност

Вашите задачи:

 • Търсене на пазарна информация
 • Участие при реализиране на проекти: делегации, панаири, кооперационни борси и събития за членовете на ГБИТК
 • Активно участие във всекидневната дейност на ГБИТК

Ние предлагаме:

 • възможност за стаж в една от следните четири области:

  1. Връзки с обществеността
  2. Координация на фирми членове
  3. DEinternational (
  марката за услуги на германските външнотърговски камари)
  4. Панаири (подготовка и организация на участие в международни изложения) (от септември 2018 г.)
 • Стаж от 3 до 6 месеца
 • Участие в събитията, организирани от ГБИТК
 • Възможности за контакти с водещи германски и български фирми
 • Месечен хонорар

Области на дейност:

 • „Връзки с обществеността“запознаване с работата в PR-областта, редакционна поддръжка на интернет страницата на ГБИТК
 • „Координация фирми членове“ : участие в координацията и комуникацията между ГБИТК и фирмите членове, в организацията на мероприятия
 • DEinternational: участие в предоставянето на услуги за германски и български предприятия, в комуникацията със заинтересовани фирми, запознаване с практическата дейност при организацията на делегации и при посредничеството за създаване на делови бизнес
 • Панаири: участие в ежедневната дейност на ГБИТК като представителство на панаирите Дюселдорф, Кьолн, Лайпциг, Мюнхен и Нюрнберг, сътрудничество при организацията на панаирни изяви на български фирми и при предоставянето на информационни материали на заинтересовани както и панаирно-представени фирми, практически опит във взаимоотношенията между дейността на отделите Панаири и Връзки с обществеността

Проявявате ли интерес?
Моля, изпратете мотивационно писмо и автобиография със снимка на немски език до съответното лице за контакт в отдела на ГБИТК, в който бихте желали да кандидатствате за практика.

Връзки с обществеността:
Гергана Генова (gergana.genova(at)ahk.bg)

Координация фирми членове (tania.gerginova@ahk.bg)

DEinternational:
Цанко Цанков (tzanko.tzankov(at)ahk.bg)

Панаири:
Илия Тодоров (ilia.todorov(at)ahk.bg)

За повече информация се обърнете към съответното лице за контакт от отдела, за който имате въпроси.