Как ще се отрази Брекзит върху българската икономика?

06.11.17

Подготовката за възможно най-лошия с надеждата за възможно най-добрия изход от преговорите, планирането на логистиката и снабдителната мрежа, реформата на Европейския съюз, и затвърждаването на бизнес отношенията между компаниите в ЕС и Обединеното кралство са някои от акцентите дискутирани на конференцията „Последици и перспективи пред българската икономика от Брекзит“, която се проведе на 2 ноември 2017 г. в София.

Конференцията е организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Британско-българската бизнес асоциация с цел да разшири актуалния дебат за бъдещето на България, на Европейския съюз и на Обединеното кралство в контекста на преговорите за Брекзит.

„През последната година се наблюдава обнадеждаваща тенденция за реемиграция и Брекзит създава възможности да привлечем обратно квалифицирани българи като им покажем, че тук има възможности за работа и добър стандарт на живот,“ каза вицепремиерът Томислав Дончев, който се включи в дебата заедно с гост-лектори от Германия и Великобритания. Той коменитра, че вторичните ефекти върху българската икономика от Брекзит са много по-важни, тъй като ограниченият достъп до британксия пазар неминуемо ще доведе до по-силна конкуренция в ЕС. 

Ан-Мари Мартин, директор на Съвета на британските търговски камари в Европа, представи резултатите от паневропейско проучване на нагласите на бизнеса към Брекзит. Тя изрази общите опасения на бизнеса, че техният глас не бива чут както от техните национални правителства, така и от преговарящите в Брюксел. „Съвременният бизнес е високо интегриран и дори и компании, които оперират на местния пазар ще бъдат засегнати чрез мрежата от доставчици на техните клиенти и партьори,“ каза Мартин и отбеляза, че включването на бизнеса в дебата по преговорите е от изключителна важност.

Това, което производителите в Обединеното кралство искат да видят като резултат от преговорите за Брекзит, e един гладък и планиран изход на Обединеното кралство от ЕС, каза Фъргъс Макрейнолдс, директор по Европейските въпроси на EEF, Aсоциацията на Британските индустриалци. „Прозводителите на Острова са изключително зависими от достъпа на квалифицирани инженери от ЕС, както и от запазването на единна регулаторна среда с ясни правила и равни условия“, допълни той.

Д-р Улрих Хопе, изпълнителен директор на Германо-британската индустриално-търговска камара в Лондон, отбеляза, че подготовката на бизнеса трябва да започне веднага, което е изключително трудно предвид неясните резултати и времевата рамка на преговорите. „Компаниите не могат да превключат на нов режим от днес за утре, тъй като мрежата от партньори, клиенти и доставчици е много комплексна,“ отбеляза той.