Защита на личните данни - да избегнем възможни санкции

07.07.17

Уъркшоп на тема “Практическо имплементиране на новите GDPR регулации за защита на личните данни” се състоя на 5 юли 2017 г. в конферентната зала на фирма “Лирекс” във Варна. Събитието се осъществи в сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и любезното съдействие на адвокатска кантора “Пенков, Марков и партньори”.

Конферентната зала на фирма “Лирекс” бе пълна и се стигна до оживена дискусия между участници и референти. По време на уъркшопа бяха изяснени, както техническите, така и правните особености на темата – въвеждане на технически мерки за покриване на изискванията на GDPR, понятие за лични данни, тестове за проникване за откриване на слабите места в защитата на личните данни, изисквания за комплайънс, GDPR и ISO27001 – прилики и разлики, както и новости в GDPR.

Поради изключително големия интерес по темата, ГБИТК съобщи, че има намерение да проведе повторно уъркшопа в Пловдив и София. Очаквайте скоро допълнителна информация. Изразено бе желание за провеждане и на други събития във Варна и Бургас, от които да се възползват членовете от черноморските региони, както и нови членове от региона да могат да се присъединят към ГБИТК.

През май 2018 г. предстои въвеждането на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който се фокусира върху санкции, нови задължения при боравенето с данни, по-голяма прозрачност при обработването на личните данни и др.