ГБИТК организира конференция на тема „Защита на здравето на всеки гражданин на ЕС“

15.03.18

Конференция на тема „Защита на здравето на всеки гражданин на ЕС“ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 се състоя на 26.02.2018 г. в УМБАЛ „Св. Екатерина“. Организатор на събитието бе Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) по инициатива на специализираната комисия „Здравеопазване“ към Камарата.

По време на конференцията бяха поставени проблемите в здравеопазването в България, както и германският опит. Участниците подписаха меморандум за разбирателство относно принципите за защита на здравето на всеки гражданин на ЕС, чиято основна цел е да даде импулс за бъдещи ефективни промени.

Олег Петков, зам.-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС прочете поздравителен адрес от името на министър Лиляна Павлова. „Във сферата на здравеопазването Българското председателство фокусира вниманието върху един ключов проблем - здравословното хранене при децата, а сред глобалните приоритети на първото ни ротационно председателство са младите хора“, беше посочено в него.

 „По време на Българското председателство имаме два общи политически приоритета – първият здравословно хранене при децата и подобряване на достъпа до ефективни лекарствени продукти“, заяви д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването на Република България, като допълни, че бъдещето на Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение и акцентира върху необходимостта от ефективност в двата й аспекта – като резултат от терапията на пациента и ефективността при използването на публичния ресурс за финансиращите институции. Пенков се застъпи за въвеждане на електронното здравеопазване и изграждането на национална здравно-информационна система, което да донесе до повишаване качеството на здравеопазването и повишаване на неговата ефективност.

Актуализация и синхронизация на нормативната база, създаване на електронно здравеопазване и единен стандарт за въвеждане на здравни технологии са други цели, залегнали в меморандума. „Не е тайна, че нашето здравеопазване е обект на критики от обществото и буди неудовлетвореност, както у пациентите, така и у съсловието. Проблеми като сбъркано финансиране, необосновано в много болници, неефективно изразходване на и без това малкото средства, оригинални лекарства или генерици, липса на разписани система на контрол на качеството, за или против демонополизация на касата и др. са предизвикателства пред настоящия форум“, посочи проф. д-р Генчо Начев, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Марк Шрайнер, директор „Eвропейски политики, международни проекти, здравна икономика“ в Германската болнична федерация предостави подробен преглед на достъпа до иновативни лекарства, иновации в здравеопазването и свързаните с тях бариери.

Йохан Айзенбарт от политическия отдел на Германската национална асоциация на фондовете за здравно осигуряване разгледа предизвикателствата пред достъпа до иновативни и достъпни лекарства от икономическа гледна точка и представи възможни решения като процеса AMNOG. Тази отправна точка се обсъжда и в Европейския парламент и повдига въпроси, свързани с изпълнението.

Втората част на конференцията акцентира върху методите на финансиране в здравеопазването. Марк Шрайнер представи модела на финансирането на болниците в Германия, както и актуалните и бъдещи промени.

Спазване на минимални здравни стандарти при предоставяне на медицинска помощ и продължителна поддръжка на апаратура, както и въвеждане на унифицирани изисквания за лабораторните изследвания, са други важни промени, заложени в меморандума. „Нашите болници се управляват с екселска таблица – само приходи и разходи. Важно е балансът за месеца да излезе или да не е много зле. Но в тях няма статистика за интервенции, смъртни случаи, вътреболнични инфекции и други“, коментира проф. д-р Асен Гудев. Той бе категоричен, че всяка болница трябва да има регистър на интервенциите, както и контрол за тяхното осъществяване – кои са оправдани и кои не.

Разходите за здраве не само у нас, а и в много други страни в Европа растат, бе подчертано по време на конференцията. „България е на последно място по разходи за здравеопазване в Европа. За съжаление, около половината от разходите за здравеопазване пациентите сами заплащат от джоба си,“ коментира д-р Росен Димитров от „Новатрис“. Според него част от проблема се корени в неефективното използване на голяма част от ресурсите в сектора.

В момента в Германия има 110 здравни каси, докато у нас разполагаме само с една. Ако се засили конкуренцията в държавните каси и се допуснат частни на пазара, много неща в здравеопазването биха се подобрили, каза доц. д-р Димо Кюркючиев, според който българите трябва да могат да избират от повече от една каса. Даден бе пример с неосигурените лица в Германия, които са около 45-50 хил., докато те са над 1 млн.