Конференция „Германски технологии за повишаване на енергийната ефективност в индустрията и приложението им в България“

31.10.17

Осигуряването на гъвкава консумация на енергия в производствените предприятия, постигането на енергийна ефективност и оптимизиране на потреблението на енергията чрез прозрачност бяха темите във фокуса на конференцията „Германски технологии за повишаване на енергийната ефективност в индустрията и приложението им в България“, която Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира в партньорство с международната консултантска фирма eclareon GmbH. Събитието се проведе на 24.10.2017 г. в рамките на експортната инициатива „Енергия“ към германското Федерално министерство на икономиката и енергията.

„Енергийната ефективност е техническо, икономическо, политическо, но и социално понятие. Освен това тя е един от най-важните фактори за защитата на климата в глобален мащаб“, подчерта вицепрезидентът на ГБИТК Рамон Харпс, който откри конференцията. Андреас Плайнтингер от Икономическия отдел при Посолството на ФР Германия в България акцентира върху успеха на дългогодишно сътрудничество между двете страни.

Пред близо 150 участници от над 70 фирми, организации и институции експертите Кедрик Шулц, ръководител на групата за интелигентно изпълнение на поръчките при Института Фраунхофер, Александер Кребс, ръководител отдел „Енергийна ефективност и контрол“ при ALBA Environmental Solutions GmbH, Даниел Вевецер, консултант по поръчение на експортната инициатива на Федералното министерство на икономиката и енергията, eclareon GmbH заедно с представителите на шестте гостуващи германски фирми (Deutsche Energiesysteme GmbH, INNO-CON Innovation & Consulting, KAESER KOMPRESSOREN GmbH, Kelvion GmbH, MULTIBETON GmbH, Wolf GmbH) представиха германския опит и концепции за ефективно използване на енергия и ресурси в производствените процеси и сгради.

Актуални политики и мерки за повишаване на енергийната ефективност в българската индустрия представи Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), който обясни, че енергийната ефективност третира индивидуалното потребление на енергия от предприятия и домакинства като полезно използвана енергия, а не като произведена или закупена такава. Агенцията планира изготвянето на методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност за промишлени предприятия, които да уеднаквят подхода на фирмите одитори и да дадат конкретни практически указания на одиторите. Ще продължи и обучението на енергийните мениджъри, като се включат малките и средни предприятия. Друг проект е разработването на ЕСКО договор (договор за енергийни услуги с гарантиран резултат) с приложение в промишлеността и по-точно основните репери, които да служат при договаряне, за да се повиши доверието в този механизъм за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Онлайн платформа за сравнителен анализ по сектори ще ориентира предприятията и съответно ще ги мотивира да предприемат мерки за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност, съобщи Ивайло Алексиев.

На 25 и 26 октомври 2017 г. представителите на шестте германски фирми проведоха над 50 бизнес срещи със заинтересовани български компании.

Презентациите на експертите, както и на германските фирми, ще откриете тук