Среща дискусия с министъра на икономиката Теодор Седларски

13.03.17

На 13 март 2017 г. служебният министър на икономиката, Теодор Седларски, взе участие в среща дискусия с членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара. Дискусионната среща се проведе по инициатива и с подкрепата на специализираните комисии „Compliance“ и „Техника, технологии, иновации“ към ГБИТК в столичния хотел „Кристъл Палас“.

Сред темите на дискусията бяха бизнес средата за малки и средни предприятия в България и приоритетите в икономическата политика на българското правителство по отношение на стартъп компании, технологии и иновации. Обсъдена бе и ролята на темата „Compliance“ в бизнес практиката на фирмите в България.

Дискусионният форум бе открит от д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, който изтъкна важността на сътрудничеството между властта и бизнеса. „Намираме се в предизборна борба, но нашата работа продължава. Ние се придържаме към това, да работим заедно“, каза д-р Василев.

Президентът на ГБИТК, Тим Курт, изрази радостта си от съществуващия диалог между Министерство на икономиката и германския бизнес: „Радвам се, че министърът е установил връзката между работата на Камарата, икономиката и политиката.“

Председателят на специализираната комисия „Compliance“ към ГБИТК, г-н Светлин Адрианов, подчерта значението на темата за запазване на здравата бизнес среда в страната. „Значението на темата е толкова голямо, защото тази среда създава по-голяма предсказуемост и по-стабилна основа за развитието на всеки един бизнес. Това е важно за малките и средни предприятия, тъй като те са по-уязвими към една нездрава среда“, каза още той. В допълнение г-н Адрианов обърна внимание и на административната тежест, която могат да окажат върху малкия и среден бизнес съществуващите административни регулации и режими, като призова за осигуряването на „баланс, който да направи така, че спазването на режимите да не бъде прекомерно тежко и да не получава приоритет пред основната дейност на търговците.“

Димитър Димитров, председател на специализирана комисия „Техника, технологии, иновации“, акцентира върху влиянието, което ще окаже четвъртата индустриална революция върху начините на производство и промените в производствения процес. В условията на тези промени той изтъкна необходимостта българският бизнес да продължи да развива собственото си производство, ако иска да бъде конкурентоспособен. „Въпросът е колко бързо ние като развиваща се държава ще успеем да се адаптираме към тази нова реалност“, каза той.

Министър Седларски приветства готовността за диалог от страна на участниците в дискусията. Той подчерта заслугата на Германия и германската бизнес култура за положителното икономическо развитие на страната. По въпросите на четвъртата индустриална революция г-н Седларски заяви, че тя „дава възможност да се решат структурни проблеми на българската икономика – модернизацията, цифровизацията, регионалните различия.“ Като приоритет на Министерството на икономиката той изтъкна развитието на стартъп средата и спомена някои от инициативите, които се предприемат в тази насока. Министър Седларски изтъкна и положителната роля на т.нар. клъстери, както и на дуалното професионално обучение като успешен образователен модел. В допълнение той подчерта необходимостта от повече информираност сред младите хора относно съществуващите възможности за работа и кариера в България.