DIHK за коалиционния договор в Германия

13.02.18

„Добра, но и скъпа инвестиция в бъдещето“ – „Надявахме се на по-смели решения“ – Отказът от провеждане на данъчна реформа трябва да се преосмисли – Ангажирането със свободната търговия и противопоставянето на протекционизма са от изключително значение – „Коалиционният договор поставя акцент върху образованието“ – Темата за въвеждане на „Облекчения при цените за електроенергия“ напълно отсъства

„Като важно постижение бизнесът отчита факта, че отговорните политически сили в Германия са в състояние да постигат компромиси, дори в сложна политическа обстановка. Така шансовете за формиране на стабилно правителство нарастват. Тази надеждност винаги е била важен фактор за развитието на германската икономика. 

По своето съдържание коалиционният договор изпраща противоречиви сигнали, които не на последно място се дължат на политическия компромис. Бизнесът може да разчита на някои добри инвестиции в бъдещето. Едновременно обаче е и загрижен за някои скъпоструващи бъдещи ангажименти. Като слабост се отчита отказът за въвеждане на данъчни облекчения за компаниите. Последната всеобхватна реформа на корпоративното подоходно облагане датира отпреди 10 години. 

Германският бизнес очакваше и се надяваше на по-смели решения. Нека доброто ни финансово и икономическо състояние не ни заблуждава. Ние сме изправени пред сериозни промени. Считаме за правилно, че Съюзът (ХДС/ХСС) и ГСДП обръщат интензивно внимание на предизвикателствата на дигиталния свят. Планираните инвестиции за развиването на широколентови мрежи и дигиталното образование се приемат положително. Редица решения в коалиционния договор обаче разчитат прекалено много на носталгичната заблудата, че дигиталният свят може да бъде овладян със закостеняло законодателство и рецепти от миналото. Това няма как да функционира. 

Поради тази причина се надяваме, че конкретните решения на бъдещото федерално правителство ще се ориентират в по-голяма степен към глобалните промени и практическите очаквания на местните компании за бъдещето. Защото германската икономика може да продължава да бъде силна и успешна само когато има възможност да прави инвестиции, а не обратното, като ги ограничава. 

Участниците в коалиционните преговори трябва още веднъж да преосмислят отказа от провеждане на данъчна реформа. Предвид генерираните най-високи данъчни приходи в историята на Федералната република и рекордния бюджетен излишък, би могло да се очаква повече от едно минимално облекчение при данък солидарност. Сегашното добро икономическо развитие дава шанс за създаването на основа, която да ни позволи откриване на нови работни места и след десет години. За съжаление, коалиционният договор по-скоро натоварва бизнеса в страната, докато важни конкуренти, като САЩ, Китай или Франция, залагат на данъчни облекчения. 

Ние сме съгласни, че участващите политически сили са направили всичко възможно за постигане на задоволителен компромис с цел формирането на стабилно правителство в тази тежка ситуация. Германия има нужда от дееспособно правителство, за да отговори на предложенията за реформиране на Европейския съюз. От особена важност за германската икономика, като силен глобален играч, е ясният ангажимент за свободна търговия и противодействие на протекционизма в Европа и света.

Извън това обаче постигнатият политически компромис съдържа някои аспекти, които германската икономика подкрепя. Коалиционният договор поставя основен акцент върху образованието и обещава инвестиции в целодневни занимални, училища, професионални училища и университети. Това е едно положително послание, защото интелигентните хора са най-важният ресурс на нашата страна. Като се има предвид липсата на квалифицирана работна ръка, е особено радостно, че в коалиционния договор се отдава такова значение на професионалното образование, върху което и в бъдеще ще се гради качеството на нашите продукти и услуги. 

В областта на енергетиката коалиционният договор далеч не изчерпва своите възможности. Така например отсъства темата за въвеждането на облекчения при цените на електрическата енергия. Положително се приема ясно формулираната позиция за доизграждане на електроразпределителните мрежи. Това обаче е недостатъчно, за да сме в крак с ускореното развитие на възобновяемите енергийни източници. Защото в рамките на енергийния преход не е налице последователен подход при организацията на пазара на електрическа енергия, а именно нейната ефективна продажба, разпределение, съхранение и потребление. По този начин няма да успеем да спрем лавинообразно нарастващите разходи през изминалите години. Цените, които германските компании плащат за електроенергия са едни от най-високите в глобален мащаб. Коалиционният договор не предвижда никакви промени по този въпрос. 

За бизнеса е важно да се намали бюрокрацията. Ако в данъчното законодателство се предвидят по-ранни одити и се отмени месечната регистрация по ДДС за лица, започващи предприемаческа дейност, това би спестило много работа на участниците. От голямо значение е и намаляването на административната тежест по отношение на проектирането и издаването на разрешителни. В Германия трябва да има възможност необходимите проекти да се реализират по-бързо. В противен случай ще „проспим“ своето бъдеще. Именно затова е толкова важно правителството да конкретизира предвидените стъпки за намаляване на административната тежест и да постави количествени цели.