Германо-Българската индустриално-търговска камара и СУ „Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество

29.09.17

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество за оказване на взаимно съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението за нуждите на българската стопанска практика в тясно взаимодействие с немския бизнес.

Събитието се състоя на 29 септември 2017 г. в Аулата на Университета. Споразумението бе подписано от ректора на Университета проф. Анастас Герджиков, доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет, Тим Курт, президент на ГБИТК и д-р Митко Василев, главен управител на Камарата.

Сред основните точки на споразумението са: обсъждане и обогатяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в Стопанския факултет на Университета, съобразно актуалните потребности на бизнеса; представяне на реални казуси от практиката с цел включването им в учебния процес; осъществяване на обмен на преподаватели, гост-лектори и гост-изследователи, обсъждане на научни изследвания, включително участия на изследователски семинари, научно-практически конференции и дискусии; съвместно участие в проекти по национални и международни програми; съвместно провеждане на специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития; финансово подпомагане създаването на технологични възможности за модерна среда на обучение; посещения в предприятия, членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

„Винаги е било важно науката и бизнесът да вървят рамо до рамо. Ние ще предложим нашето ноу хау. Надявам се също така да почерпим от опита на това реномирано висше учебно заведение“, подчерта в речта си главният управител на ГБИТК д-р Митко Василев.  „Напоследък все повече внимание се отделя на въпроса за недостига на квалифицирани кадри. Нашето желание е със съвместни усилия да допринесем за реалното подобряване на бизнес климата в страната“, допълни още той.