Стабилната правна рамка е водещ конкурентен фактор във време на глобализация

29.11.17

„Право, произведено в Германия“ – под това заглавие гостите-експерти проф. д-р Стефан Вернике, главен юрисконсулт и ръководител на отдел „Право“ в Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, и проф. д-р Мариан Пашке от Университета в Хамбург представиха ролята на правото като конкурентен фактор във време на глобализация.

Това се случи на организирания на 27 ноември 2017 г. от Германо-Българската индустриално-търговска камара форум, в който взеха участие общо 32 гости от света на бизнеса и академичните среди. Експертите от Германия представиха особеностите на германската правна система, която позволява на германските фирми да се превърнат в глобални пазарни лидери. Във фокуса на срещата бяха също гаранциите за широка предприемаческа свобода и правна сигурност, както и успешното балансиране на интересите на различните икономически актьори. Участниците оцениха осигуряването на стабилна правна рамка като водещ фактор за цялостното подобряване на бизнес климата в страната. 

Повече информация по темата „Право, произведено в Германия“ ще откриете тук. Детайлна информация за Постоянния арбитражен съд при ГБИТК ще откриете тук