Работна среща с министър Бисер Петков

09.02.18

Германо-българската индустриално търговска камара (ГБИТК) организира среща на тема „Трудовоправните отношения в ерата на дигиталната трансформация“ с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. На форума, който се състоя на 06.02.2018 г. в конферентната зала на Камарата, участваха заместник-министър Лазар Лазаров, посланикът на Германия у нас Н.Пр. Херберт Салбер, вицепрезидентът на ГБИТК и председател на СК „Право“ д-р Мая Нейденова, Лидия Шулева, председател на СК „Индустрия“ към ГБИТК и 40 представители на фирми членове на Камарата.

Основна тема на работната закуска бяха трудовоправните отношения в ерата на „Индустрия 4.0“. Лидия Шулева представи петте предложения (линк към тях), разработени от специализираните комисии „Право“ и „Индустрия“ към ГБИТК, пред гостите и участниците в дискусията. Първото предложение се отнася до премахване на допълнителното задължително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Следващото обяснява нуждата от промяна в договорите за стажуване. Поискано бе преразглеждане на прекратяването на трудовото правоотношение без предизвестие и също така бе поставен проблемът със сумираното работно време. Последното от предложенията засяга въвеждане на електронна трудова книжка.  

Стимулирането на гъвкавото работно време и дистанционната заетост, както и проблемът с недостига на работна ръка на българския пазар и свързания с него внос на работници от трети страни бяха сред темите на дискусията.  

„Министерството на труда и социалната политика е изготвило проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работниците и служителите. С приемането на Наредбата ще се създадат облекчения за работодателите при организация на работните процеси, особено за тези при които има извършване на дистанционна работа чрез телекомуникационни средства“, заяви министър Петков. 

В качеството си на ротационен председател на Съвета на ЕС по заетост и социална политика Петков представи законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК), които ще се обсъждат в рамките на Българското председателство. Министърът посочи, че в началото на март се очаква ЕК да предложи Пакет за социална справедливост, който включва три законодателни инициативи. Първата е свързана със създаването на нов европейски орган по труда, на който да се възложи контролът и подпомагането на националните органи по заетостта по въпроси, свързани с трудовата мобилност в рамките на общия пазар. Той добави, че второто законодателно предложение е свързано с достъпа до социална закрила за всички работещи, особено за наетите в нестандартните форми на заетост. С последното досие се регламентира въвеждането на Единен европейски социално-осигурителен номер, който ще позволи проследяването на социалните права на работещите и ще служи за електронен обмен на социално-осигурителна информация между отделните страни членки на Европейския съюз.