Работна закуска на тема „Професионално образование и обучение за по-добри умения, развитие и работни места“ с поглед към бъдещето

28.09.17

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира на 27 септември 2017 г. в Новотел София работна закуска на тема „Професионално образование и обучение за по-добри умения, развитие и работни места“. Събитието се проведе в рамките на изпълнявания от ГБИТК съвместно с другите европейски партньори проект „Професионални обучители за малки и средни предприятия“ (AC4SME).

Максимилиан Ерхард от отдел „Дуално професионално образование“ към ГБИТК откри събитието с приветствие към 45-те участници. Той представи по-подробно проекта „AC4SME“ и даде информация за постигнатите до момента резултати, както и за предстоящите стъпки през следващите 12 месеца. Особено внимание бе обърнато на новосъздадения „Toolbox“, съдържащ преди всичко формуляри за попълване от обучители и стажанти. Пълното му съдържание вкл. каченият неотдавна уебинар за обучители в предприятия, е достъпно на няколко езика на следния адрес. В хода на презентацията бе подчертано и успешното завършване на организираната от ГБИТК пилотна паралелка в Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ). На 5 юли 2017 г. тогавашният посланик на Федерална република Германия Н.Пр. Детлеф Лингеман тържествено връчи на дипломите на абсолвентите. За първи път бе представена и брошурата „Специалистите – бъдещето на Вашето предприятие“.

За да дадат по-близък поглед върху практическото прилагане на дуалното професионално обучение в България, четири фирми представиха своите актуални инициативи и проекти в тази област – „Каолин“ ЕАД, „ДМ България“ ЕООД, „ЛЕМ България“ ЕООД, както и „БГО Софтуер“. Иво Василев, ръководител на направление „Човешки ресурси“ в „Каолин“ ЕАД, наблегна върху необходимостта от инвестиции и предизвикателствата пред провеждането на устойчив обучителен проект в един слаб в структурно отношение регион като този, в който се намира община Ветово, където проблем са обезлюдяването и демографските изменения.

В заключение последва рунд от въпроси и отговори, в хода на който бе отправен поглед към „Европейската седмица на професионалните умения 2017“, която ще се проведе на европейско ниво между 20 и 24 ноември. По време на поредицата от събития в София са планирани голяма конференция по темата „Дуално професионално обучение“, различни уъркшопове и много други инициативи.