Годишен доклад на германските външнотърговски камари за 2016 г.

05.09.17

Първият годишен доклад на германските външнотърговски камари бе публикуван.

С него световната мрежа от германски външнотърговски камари, делегации и представителства на германската икономика представи за пръв път обобщение на дейностите си за период от една година. Планира се такъв доклад да бъде публикуван всяка година. 

Годишният доклад на германските външнотърговски камари ще намерите тук (на английски език).