Лице за контакт

Весела Благова
Мениджър членство и събития
Тел +359 2 81630 26
vessela.blagova(at)ahk.bg

Start-up

  • ключов елемент за един Start-up е подобряване на съществуващи продукти и услуги чрез нов, иновативен подход, или създаване и предлагане на нещо несъществуващо до този момент
  • честа форма на финансиране в Start-up средите (в допълнение към личните инвестиции) е набирането на средства от инвеститори, бизнес ангели и фондове за рисков капитал
  • стартъпите следват бързи темпове на създаване на бизнес модел и целят възпроизвеждането му в глобален мащаб
  • Start-up е организация от съмишленици, създадена за разработването на продукт или услуга в условия на несигурност. Затова и повече от 90% от стартъпите загиват в първите три години от развитието си

Онлайн анкета: Start-Ups

Данни за участие
Уважаеми дами и господа,
Стараем се винаги да предложим на Вас и Вашите служители интересни теми и полезни събития. В момента темата Start-Ups е топ актуална. Затова бихме желали да направим проучване относно Вашите потребности и нагласи в тази област. За целта Ви молим да вземете участие в настоящото допитване и да ни изпратите отговорите до 6-ти април 2018 г.
1. Работили ли сте досега със Start-Up фирми в България?
2. В случай че сте отговорили с "не" на първия въпрос, имате ли интерес да работите със Start-Up компании?
3. Какво е значението на темата Start-Ups за развитието на Вашия бизнес?
4. Смятате ли, че Start-Up компаниите в България могат да бъдат генератор на реални иновации за бизнеса?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗПРАЩАНЕ