Адвокатско дружество Волф Тайс

Описание на дейността

Водещa правнa канторa в Централна, Източна и Югоизточна Европа с екип от 340 адвокати в 13 държави с фокус върху международното бизнес право

Правна форма
Адвокатска кантора

Година на създаване
2008

Служители
35

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Волф Тайс

Рейнбоу Център, ул. Атанас Дуков 29
1407 София

Telephone: 02/ 861 37 00
Fax: 02/ 862 03 70

Homepage: http://www.wolftheiss.com

Правна форма
Адвокатска кантора

Година на създаване
2008

Служители
35

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Десислава Йорданова
Старши съдружник

Анна Ризова
Управляващ партньор

Правна форма
Адвокатска кантора

Година на създаване
2008

Служители
35

Бранш
Правни услуги