Адвокaтско съдружие Арсов, Начев, Ганева

Описание на дейността

Правни консултации и процесуално представителство на български и чуждестранни клиенти в областта на бизнес правото с фокус върху търговското право, чуждите инвестиции, енергетиката, инвестиционните проекти, сделките с недвижими имоти, съдебните и арбитражни спорове

Година на създаване
k.A.

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокaтско съдружие Арсов, Начев, Ганева

ул. Шипка 36
1504 София

Telephone: 02/ 946 33 49
Fax: 02/ 946 33 48

Email: info(at)anglaw.com
Homepage: http://www.anglaw.com

Година на създаване
k.A.

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Марин Арсов
Управляващ съдружник

Стоил Христов
Съдружник

Година на създаване
k.A.

Бранш
Правни услуги