Адвокатска кантора Д-р Мая Найденова

Описание на дейността

Германо-българска адвокатска кантора, консултации предимно за малки и средни предприятия във всички аспекти на стопанското и данъчното право

Година на създаване
1997

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатска кантора Д-р Мая Найденова

ул. Шипка 36
1504 София

Telephone: 02/ 948 69 40
Fax: 02/ 948 69 50

Email: office(at)neidenowa.com
Homepage: http://www.neidenowa.com

Година на създаване
1997

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

д-р Мая Найденова
Адвокат

Година на създаване
1997

Бранш
Правни услуги