Адвокатска кантора Попов, Арнаудов и Партньори

Описание на дейността

Осъществяване на цялостно правно обслужване и процесуално представителство на корпоративни клиенти и физически лица

Година на създаване
2007

Служители
40

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатска кантора Попов, Арнаудов и Партньори

пл. Света Неделя 4, ет. 4
1000 София

Telephone: 02/ 858 19 01, 02/ 858 19 02
Fax: 02/ 858 19 03

Email: office(at)popov-partners.com
Homepage: http://www.popov-partners.com

Година на създаване
2007

Служители
40

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Галин Попов
Главен управляващ съдружник

Емилиян Арнаудов
Управляващ партньор

Година на създаване
2007

Служители
40

Бранш
Правни услуги