Адвокатско дружество Петерка & Партьори

Описание на дейността

Чешка адвокатска кантора със седем офиса в чужбина, специализирана в областта на корпоративното, търговското, данъчното, имотното и трудовото право в България, Чешката република и ЕС; Работни езици: български, немски, чешки, английски, френски

Година на създаване
k.A.

Служители
3

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Петерка & Партьори

ул. Г. С. Раковски 96, ет. 3
1000 София

Telephone: 02/ 984 11 70
Fax: 02/ 984 11 71

Email: berg(at)peterkapartners.bg
Homepage: http://www.peterkapartners.com

Година на създаване
k.A.

Служители
3

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Пламен Пеев
Директор Офис София

Полина Берг
Старши адвокат

Година на създаване
k.A.

Служители
3

Бранш
Правни услуги