Адвокатско дружество Калайджиев & Георгиев

Описание на дейността

Правни консултации и процесуално представителство, търговско право, капиталов пазар, банково и застрахователно право, антимонополно и конкурентно право, несъстоятелност, недвижими имоти и строителство

Година на създаване
k.A.

Служители
10

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Калайджиев & Георгиев

бул. Александър Стамболийски 84, ет. 10, офис 54-55
1303 София

Telephone: 02/ 980 40 21
Fax: 02/ 988 09 52

Email: office(at)kgm-law.com
Homepage: http://www.kgm-law.com

Година на създаване
k.A.

Служители
10

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

проф. д-р Ангел Калайджиев
Управляващ съдружник

Маргарита Калайджиева
Съдружник

Година на създаване
k.A.

Служители
10

Бранш
Правни услуги