Адвокатска кантора Д-р Решке

Описание на дейността

Д-р Решке е адвокатска кантора, специализирана в областта на международното и транспортно право. Кантората консултира и представлява клиенти по интернационални казуси с особен фокус върху българския и китайския пазар.

Година на създаване
2016

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатска кантора Д-р Решке

бул. Кн. Мария Луиза 2
1000 София

Telephone: 02/ 926 07 30; 0875/ 336 680

Email: info(at)advokat-germania.bg
Homepage: https://www.advokat-germania.bg

Година на създаване
2016

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

д-р Надежда Решке
Собственик

Година на създаване
2016

Бранш
Правни услуги