Адвокатска кантора BSKP

Описание на дейността

Правни услуги за български и немски фирми, основаване на компании, изготвяне на договори, данък, одитиране

Служители
190

Бранш
Консултантски услуги, Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатска кантора BSKP

Пол-Герхард-Ринг 32
60528 Франкфурт на Майн

Telephone: 0049/ 69 9678080

Email: frankfurt(at)bskp.de
Homepage: http://www.bskp.de

Служители
190

Бранш
Консултантски услуги, Правни услуги

Лице/-а за контакт

Силвия Клапшус
Управляващ партньор

Служители
190

Бранш
Консултантски услуги, Правни услуги