Адвокатско дружество Добрев и Люцканов

Описание на дейността

Търговско право, енергийни и природни ресурси, защита на конкуренцията, банково и финансово право, данъчно право, сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, процесуално представителство и арбитраж

Година на създаване
1989

Служители
21

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Добрев и Люцканов

ул. Хан Крум 25
1000 София

Telephone: 02/ 980 38 76
Fax: 02/ 980 42 61

Email: officelf(at)legaldl.com
Homepage: http://www.legaldl.com

Година на създаване
1989

Служители
21

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Гроздан Добрев
Съдружник

Румен Люцканов
Съдружник

Година на създаване
1989

Служители
21

Бранш
Правни услуги