Адвокатско дружество Боянов и Ко.

Описание на дейността

Адвокатски услуги в области като финанси, търговско право, енергетика, съд и арбитраж, телекомуникации и медии, конкурентно и осигурително право, чуждестранни инвестиции, приватизация и др.

Година на създаване
k.A.

Служители
50

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Боянов и Ко.

бул. Партиарх Евтимий 82
1463 София

Telephone: 02/ 805 50 55
Fax: 02/ 805 50 00

Email: mail(at)boyanov.com
Homepage: http://www.boyanov.com

Година на създаване
k.A.

Служители
50

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Борислав Боянов
Управляващ партньор

Райна Димитрова
Партньор

Година на създаване
k.A.

Служители
50

Бранш
Правни услуги