Авист

Описание на дейността

Производство на електрически компоненти и продукти с ниско напрежение

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2002

Служители
105

Бранш
Електроника, електротехника

Как да ни намерите

Авист

Иларион Макариополски 5
2850 Петрич

Telephone: 0745/ 612 61

Email: office(at)avist.bg
Homepage: http://www.avist.bg

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2002

Служители
105

Бранш
Електроника, електротехника

Лице/-а за контакт

Стоян Николов
Управител

Правна форма
ЕООД

Година на създаване
2002

Служители
105

Бранш
Електроника, електротехника