Австрия Био Гаранти клон България КЧТ

Описание на дейността

Контрол и сертифициране на био земеделци и преработващи предприятия

Година на създаване
2014

Служители
6

Бранш
Сертифициране

Как да ни намерите

Австрия Био Гаранти клон България КЧТ

ул. Марко Балабанов 4
1303 София

Telephone: 02/ 950 24 59

Email: bulgaria(at)abg.at
Homepage: https://bg.abg-cert.com

Година на създаване
2014

Служители
6

Бранш
Сертифициране

Лице/-а за контакт

Ханс Маценбергер
Управител

Силвия Майер
Асистентка на ръководството

Година на създаване
2014

Служители
6

Бранш
Сертифициране