Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори

Описание на дейността

Търговско и дружествено право, сливания и придобивания, защита на конкуренцията, енергийни източници и природни ресурси, екологично право, търговски марки и интелектуална собственост, лизингови, лицензни и know-how договори, ипотеки, съд и арбитраж, застрахователно, банково и финансово право, данъчно право и митническо право, трудово и осигурително право, приватизация и чуждестранни инвестиции, недвижими имоти и строителство, обществени поръчки, фармацевтично право и др.

Година на създаване
1990

Служители
47

Бранш
Правни услуги

Как да ни намерите

Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори

ул. Тинтява 13Б, ет. 6
1113 София

Telephone: 02/ 971 39 35
Fax: 02/ 971 11 91

Email: lawyers(at)penkov-markov.eu
Homepage: http://www.penkov-markov.eu

Година на създаване
1990

Служители
47

Бранш
Правни услуги

Лице/-а за контакт

Владимир Пенков
Старши съдружник и председател

Светослав Димитров
Управляващ съдружник

Година на създаване
1990

Служители
47

Бранш
Правни услуги